top of page
sd_logoのコピー1.png

shiro

SALON / FUKUI

Client:

shiro

Consturuction:

akasaka

Interior Design:

Satoshi Miyakawa ( seitaro design kanazawa )

20231018-09.jpg
20231018-02.jpg
20231018-06.jpg
20231018-05.jpg
20231018-10.jpg
bottom of page