TADORI

SHOP / KOMATSU ISHIKAWA

Client:

Kairo meet shop

Interior Design:

Satoshi Miyakawa ( seitaro design kanazawa )