top of page
sd_logoのコピー1.png

miruco by KURAKU

SALON/ NAKANO TOKYO

Client:

kuraku

Interior Design:

Satoshi Miyakawa ( seitaro design kanazawa )

facade.jpg
170509_002.jpg
170509_003.jpg
170509_005.jpg
170509_004.jpg
bottom of page