top of page
sd_logoのコピー1.png

Bistro:Wine×Oniku UNiQ

SHOP / FUKUI

Client:

Bistro:Wine×Oniku UNiQ

Consturuction:

akasaka

Interior Design:

Satoshi Miyakawa +Etou( seitaro design kanazawa )

20240515-003.jpg
20240515-006.jpg
20240515-002+.jpg
20240515-005.jpg
20240515-007.jpg
20240515-004.jpg
20240515-008.jpg
bottom of page